Rituelen

Een ritueel is vaak een aantal handelingen die men doet in een bepaalde volgorde op een specifieke plek. Dit kan vele betekenissen hebben, zoals het drie keer kloppen op hout wat men doet om ongeluk wat zij net hebben uitgesproken te verweren, maar dit kunnen ook dingen zijn zoals het buigen in oosterse culturen, in het specifiek in Japan. Zij buigen hier eerder naar elkaar dan dat zij elkaar een hand geven, de gewoonlijke begroeting in westerse culturen. Zij buigen dan om en om naar elkaar als een teken van respect, en zij stoppen pas met het buigen als een van de twee partijen ermee stopt.

Spiritualiteit

Iets wat hand in hand gaat met rituelen, is de spiritualiteit. Het woord spiritualiteit heeft in het algemeen te maken met alle zaken die te maken hebben met de geest. Dit kan op vele manieren geïnterpreteerd worden, met bijvoorbeeld bovennatuurlijke zaken of een religie, maar vaak heeft het meer nadruk op een innerlijke ervaring die bij elke persoon verschilt.                                                                    De betekenissen van bijvoorbeeld religie en spiritueel zijn heel erg vergelijkbaar, namelijk dat het een manier is waarop mensen een innerlijk iets ervaren. Men koopt hierbij vaak iets van een spirituele winkel of van de kerk, een bijbel om dit te uiten in woorden of handelingen.

Begeleiding

Vaak is het onderzoeken van iets spiritueels iets wat veel mensen moeilijk vinden. Zij vinden het bijvoorbeeld moeilijk om de dingen die zij ervaren echt te uiten tot woorden of daden. Vaak zoeken zij dan spirituele begeleiding, in welke vorm dan ook. De meest bekende manieren zijn bijvoorbeeld het bidden, iets wat veel gebeurd in vele religies. Dit gaat dan vaak onder leiding van een persoon die het ritueel dan start, zoals een pastoor. Sommige mensen zoeken liever in kleine groepen naar het innerlijke, en vaak zoeken zij dan naar een spirituele begeleider, die dan aan het hoofd van het kleine groepje een ritueel uitvoert waar ieder dan zijn eigen betekenis uithaalt.